Зона за отдих > Смехът е здраве

Забавно творчество

(1/1)

Biko:
Днес ми попадна нещо много забавно във FB, та реших да го споделя с аудиторията :D

Яжти, пийти и сирети! – (О-да)

Яжти, пийти и сирети,
лебец в бобеца топнети,
салатка нарижети
и ракийца наточети.

Яжти, пийти и сирети,
тиливизора пуснети,
гледайти, но ни мислети,
вярвайти и съ чудети.

Яжти, пийти и сирети,
псувайти, но си сидети,
кучитатата спасети,
кучешки живот водети.

Яжти, пийти и сирети,
на дицата помогнети,
есимесчи изпратети
и наздравица вдигнети.

Яжти, пийти и сирети,
„Сделка или не“ ришети,
есимесчи пак пратети
за игра съ запишети.

Яжти, пийти и сирети,
чалга силно си пуснети,
върху масата скочети
и един гюбек фърлети.

Яжти, пийти и сирети,
яко, яко изпърдети
и жината опънети.
Кеф голям, нали? Кажети?

Яжти, пийти и сирети,
данъците си платети,
кредитите си върнети
и трудети съ, трудети.

Яжти, пийти и сирети.
Нямате пари! Ни щети?
Ощи малко потърпети –
само докато умрети.

Мира:
Ас учи България

Ас учи България. Дошъл научи образование-получи диплом. Учи топре.

Има пари, има момиче. Момиче убаф. Българска.

Момиче чете весник двадесе четири часа. Не чете весник двадесе четири часа - весник казва се двадесе четири часа.

Весник пише хороскоп. На хороскоп зодий. Момиче зодий офца - ас офца.

Пише зодий офца: секс два. Прави секс два. Топре!

На друга ден пише секс три. Прави три. Топре!

На трета пише пет. Прави пет.

Почне пише всяка ден шес, шес… Не топре! Не спи. Не учи. Крака трепери.

Всяка ден дванадесе не може!Моли драга редактор,

Драга редактор,нареди пише на хороскоп секс до две. По-вече цифра - НЕ!

Благодарен:РИБЕЙРО ПИНТО ХОСЕ ГИЛЯРДО ДУ НАШСИМЕНУ

Мира:
Ф нидуумение

Нищу нямаши ми фчера,
ставам сутрента,
ф углидалуту са зверя:
Бря, чи красута!
Викам сигур са чалдисах,
туй ни мой съм аз.
Смятай кат са начирвисам
и са нагласа!

Тъй пу нощник и терлици,
с чорлава куса
мязам кат на убавица
ф профил и анфас.
Дрямах начи и въртях са,
цъках със език,
плюх са дан са уручасам –
тъй са възхитих.

Дъл на пустуту глидалу
са яви дифект!?
Тъй да съм разхубавяла…
А, сига де! Дерт!
Са умислих утведнъшки –
как навън ш’ въря?
Момцити ку са натръшкат
кату ма съзрат?

 
С модна фуста, чи забрадка,
с китка у ръка;
с тос акъл зер за три патки,
кату заблеста…
И къдету койт’ ма срещни –
пламна, изгуря
ф разни помисли пугрешни…
Пък ни съм таквас!
Туй наверну сън е билу,
сигур йощи спа
и ми са е присънила
буйна красута.

 
Скуркузъбел съм, мий ясну -
ич дан ма съзреш,
щот ут толкува прикрасну,
мой са пубулейш.
Толкус убус да са исипи
тъй връз мен кат дъж…
Някуй тряа да ма ущипи!
(пу възможнус мъж! )

PrincessPreslava:
Нулево творчество

Муза другари нямам аз
как да пиша рими във захлас?!
То така не може и не става
поема чудна как да правя?
Насила стихът върви,
не излиза нищо смислено уви!
Ще подремна да почакам малко
и да заспя поне няма да е жалко!

skitnik:
Нещо което помня от детството:

Бук до бук, гъста гора,
няма къде да се изсера.
Тук два бука,
май ще е тука.
Пчелички, мошички палуват
и хуя ми целуват.
Ах, отде се взе една пчела,
тя жилна ме по гъза.
Ах ти горо зелена,
предаде горската тайна,
да ти еба путката майна.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия